PRIHAJAJOČI DOGODKI

Projekt 2018

Projektni dnevi »Kar boli svet, boli tudi mene!«, ki zajemajo vzgojno gledališko predstavo »Kar boli svet, boli tudi mene!« in interaktivne delavnice za učence 3. triade se izvajajo na naslednjih lokacijah:

  • 7.4.2018 ob 7:45 na OŠ Laško in podružnična šola POŠ Debro;
  • 19.4.2018 ob 7:35 na OŠ Velika Dolina;
  • 21.4.2018 ob 8:15 na OŠ Beltinci;
  • 25.5.2018 ob 9:45 na OŠ Divača;
  • 12.6.2018 ob 8:20 na OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor;
  • 14.6.2018 ob 7:30 na OŠ Pod goro Slovenske Konjice;
  • 21.6.2018 ob 8:20 na OŠ Jakoba Aljaža Kranj;

 

Že izvedeni projektni dnevi: