gallery/kar boli svet, boli tudi mene! (1)
gallery/slika zemlja otroci s slikarjem

PRIHAJAJOČI DOGODKI

Projektni dnevi »Kar boli svet, boli tudi mene!«, ki zajemajo vzgojno gledališko predstavo »Kar boli svet, boli tudi mene!« in interaktivne delavnice za učence 3. triade se bodo zvrstili na naslednjih lokacijah: