DOGODKI

Projektni dnevi »Kar boli svet, boli tudi mene!«, ki zajemajo vzgojno gledališko predstavo »Kar boli svet, boli tudi mene!« in interaktivne delavnice za učence 3. triade:

  • 7.4.2018 ob 7:45 na OŠ Laško in podružnična šola POŠ Debro;
  • 19.4.2018 ob 7:35 na OŠ Velika Dolina;
  • 21.4.2018 ob 8:15 na OŠ Beltinci;
  • 26.4.2018 ob 8:20 na OŠ neznanih talcev Dravograd;
  • 25.5.2018 ob 9:45 na OŠ Divača;
  • 8.6.2018 ob 11:20 na OŠ Vodice;
  • 12.6.2018 ob 8:20 na OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor;
  • 14.6.2018 ob 7:30 na OŠ Pod goro Slovenske Konjice;
  • 21.6.2018 ob 8:20 na OŠ Jakoba Aljaža Kranj;